DKS film

02.04.2009
Rogaland fylkeskommune har siden høsten 2007 outsourcet filmansvaret i den kulturelle skolesekken (DKS) i Rogaland til Filmkraft. Dette da vi som regionens filmsenter har kompetanse og nettverk også innen barne- og ungdomsfilm.
dks
dksDKS er ei nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Tanken er å gjøre disse ressursene tilgjengelige for alle.

”Møte med kunst og kultur gjennom heile oppveksten kan medverke til at born og unge får opplevingar og kunnskap som kan danne grunnlag for deira eigne kreative aktivitetar og evne til å vurdere ulike kunst- og kulturuttrykk”
(St.meld. nr. 8, 2007-2008. Kulturell skulesekk for framtida - Kultur. og Kyrkjedepartementet)

Film står selvsagt sentralt som kunstart i DKS. I arbeidet med å skape et godt filmtilbud til barn og ungdom i skolen, henter vi inn ferdige produksjoner utenfra og produserer selv gjennom bruk av regionale/nasjonale ressurser. Målet er variasjon med kinovisninger, verksteder, presentasjoner, skolevisninger mm. Da ved presentasjon av de ulike filmgenrene. Produksjoner som krysser film med andre kunstarter er også svært interessante for DKS.

Det er i dag vår administrative koordinator, Ingunn Myklevoll Sjøen som sitter som filmprodusent i den kulturelle skolesekken, Rogaland.

DKS Rogaland har søknadsfrist 15. desember. Søkere må sende inn søknadsskjema via DKS Rogalands nettsider (www.skolesekken-rogaland.no). Det oppfordres imidlertid å ta kontakt med filmprodusenten i forkant for en prat om prosjektene.

Kontortid for DKS henvendelser er tirsdager.

Mail: ingunn.sjoen@rogfk.no (evnt. sjoen@filmkraft.no)

Telefon: 51 51 69 72

Neste søknadsfrist for formidling: 15. desember (for skoleåret 10/11).
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}