Den andres ansikt

01.11.2010
Den andres ansikt er et filmseminar om Liv og Død
den andres ansikt
den andres ansikt
 

Filmseminar om liv og død

Velkommen til Den andres ansikt på Filmens Hus 6. og 7. november

Påmeldingsfrist 3. november


Hva skjer når Amish-ungdom blir sluppet ut i den virkelige verden og kan gjøre hva de vil? Hva slags ritualer har japanske buddhister for stell av sine døde? Kjennskap til hvordan forskjellige religioner møter livets ulike faser er en viktig nøkkel til respekt og forståelse på tvers av religioner og livssyn.

Når Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og KULT (Senter for kunst, kultur og kirke i Oslo) for andre gang arrangerer et seminar om religion og livssyn på film, er det nettopp tematikken rundt livsfaser som tas opp. Arrangementet er støttet av Norsk filminstitutt.

Seminaret pågår helgen 6.-7. november og viser både kortfilmer, spillefilmer og dokumentarer. Gjennom medfølgende innledninger, dialoger og foredrag som utdyper filmopplevelsen ønsker arrangørene både å øke kunnskapen og forståelsen om andres religion og livssyn.

En viktig del av seminarprogrammet er to dialoger som vil bli gjennomført i forlengelsen av utvalgte filmvisninger. Fullt program blir lagt ut på www.kult.oslo.no, www.trooglivssyn.no og www.nfi.no om kort tid.

Dialog 1) Fra barn til voksen (kl. 11-16.30)

I dialogen lørdag 6. november er temaet ritualer i forbindelse med overgangen fra barn til voksen. Utgangspunktet for dialogen er spillefilmen Sixty Six (Weiland: 2006) og dokumentarfilmen Devil’s playground (Walker: 2002). Vi planlegger et panel som består av tre unge voksne med ulik bakgrunn (frikirke, muslim, bahai), en filmskaper og en riteforsker. 

Sixty Six er en sjarmerende film om en ung jødes Bar Mitzwah-feiring. Den viktige dagen blir truet av en annen stor begivenhet, nemlig VM-finalen i fotball. Etter hvert som England vinner stadig flere kamper, trekker de fleste gjestene seg. Sixty Six er en underholdende film som tar opp viktige temaer.

Devil’s playground er en dokumentar med utgangspunkt i Rumspringa, et overgangsritual som Amish-ungdommen gjennomgår før de kan velge å bli døpte og fullverdige medlemmer av Amish-folket. Rumspringa er en slags langvarig russetid der alt er lov. Tanken er at ungdommene skal få muligheten til å vite hva verden eller ”devil’s playground” er før de velger den bort til fordel for strenge regler og tett sosial kontroll. Viktige temaer i filmen er religiøs identitet og forholdet mellom religiøs frihet og tvang. Filmen følger flere ungdommer i en viktig fase hvor identiteten formen på terskelen til voksenlivet. Hva venter utenfor de tette, trygge rammene?

Sixty Six blir vist med innledning av en representant for Det mosaiske trossamfund. Devil’s playground innledes av riteforsker og teolog Jone Salomonsen.

Dialog 2) Verdig alderdom og død. Søndag 7. november (kl. 10.30—15.30) 

Departures (Takita: 2009) vant Oscar for beste fremmedspråklige film. Dette er en estetisk utrolig vakker film som gir innblikk i ritualer med stell av døde fra japansk buddhisme. Temaet blir elegant behandlet. Filmen er dyptloddende og rotfestet i sin egen tradisjon, men presenterer også allmenne innsikter om å forholde seg til døden. Filmen har også gode doser humor, noe som gjør at den aldri bikker over i et for tungt alvor. 

Et eget rom (Borrico: 2007) er en norsk dokumentar. Filmskaperen har vært flue på veggen under en serie filosofiske samtaler på et eldrehjem i Oslo. Seks kvinner i alderen 90-100 år reflekterer over livet, døden, ensomheten og alderdommen, men også om hva som gir livet mening. Filmen er et sterkt innspill i debatten om eldreomsorg og en verdig alderdom. 

Departures vises med en innledning fra en buddhist. Et eget rom blir introdusert av produsent og filosof Pia Hverven Axell. Vi planlegger et panel som består bl.a. av filmens produsent, en representant for det muslimske begravelsesbyrået i Oslo, Ingeborg Moræus Hanssen og prost Sevat Lappegaard (involvert i arbeidet med ny begravelsesliturgi i Den norske kirke). 
 

For mer informasjon, kontakt

Kjartan Leer-Salvesen

KULT

TLF 41 65 98 05

Kjartanls@gmail.com

Lars Petter Helgestad

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

TLF 23 08 13 39/98 85 97 18

lars-petter@trooglivssyn.no

Anita Aubert

Norsk filminstitutt

TLF 22 47 46 37

anita.aubert@nfi.no

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}