Delt i synet på politisk reklame

20.01.2009
Det norske forbudet mot politisk tv-reklame står for fall. Rushprint har spurt produsenter og regissører hva de tenker om å lage politisk tv-reklame.
 TV Vest vant like før nyttår over norske myndigheter i spørsmålet om retten til å sende politisk reklame. Da slo Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fast at det ikke er ulovlig å sende politisk reklame på norsk tv. Selv om regjeringen har varslet at dommen skal ankes, kan det se ut til at politisk tv-reklame kan bli en del av politiske valgkamper i tiden framover. Men ikke alle som lever av å lage reklamefilm i den norske filmbransjen ønsker å lage politisk reklame eller ser verdien av å åpne for det.

Rushprint snakket med de tre regissørene Erik Poppe, Mikkel Ohrvik, Pål Sletaune og produsent Turid Øversveen om hvordan de stiller seg i tv-reklamespørsmålet. 
 
Les mer i Rushprint
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}