BUFF

08.01.2012
buffwebb08

Mars 14, 2012

Malmø


BUFF er en barne og ungdoms filmfestival som ønsker å ha innflytelse og vekst for barna og unge som ser film. De ønsker å formidle budskap på kryss av landegrenser og at festivalen kan være en internasjonal møteplass for bransjen hvor en kan diskutere og utvikle prosjekter og ideer som handler om barn og unge. Festivalen har utviklet seg til en arena for distributører, investorer, manusforfattere, produsenter og filmpedagoger.

Hvem kan søke:

Søknadsfrist: 1 februar, 2012

at www.financingforum.eu


Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}