BRANSJERÅD

12.10.2012
Lokalt bransjeråd er etablert i Rogaland
bransjerad
Bransjerådet hadde sitt første konstituerende møtet til bransjerådet den 2. mai 2012. Rådet er sammensatt av følgende medlemmer:

Medlemmer i rådet på vegne av Filmforbundet:
• Arild Østin Ommundsen
• Nils Petter Devold Midtun
• Lene Heimlund Larsen


Medlemmer i rådet på vegne av Produsentforeningen:
• Bjørn Eivind Aarskog

I en periode der det har vært mye debatt rundt Filmkraft er det klokt å legge ørene litt tettere på skinnegangen for å lytte. Håpet er derfor at bransjerådet kan bli et effektivt virkemiddel mellom bransjen og Filmkraft Rogaland.

Filmkraft sin ambisjon er å benytte seg aktivt av bransjerådet, men håpet er at bransjen selv vil samle seg rundt bransjerådet og bruke det like aktivt andre veien.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}