BRANSJERÅD

12.10.2012
Lokalt bransjeråd er etablert i Rogaland
bransjerad
Bransjerådet hadde sitt første konstituerende møtet til bransjerådet den 2. mai 2012. Rådet er sammensatt av følgende medlemmer:

Medlemmer i rådet på vegne av Filmforbundet:
• Arild Østin Ommundsen
• Nils Petter Devold Midtun
• Lene Heimlund Larsen


Medlemmer i rådet på vegne av Produsentforeningen:
• Bjørn Eivind Aarskog

I en periode der det har vært mye debatt rundt Filmkraft er det klokt å legge ørene litt tettere på skinnegangen for å lytte. Håpet er derfor at bransjerådet kan bli et effektivt virkemiddel mellom bransjen og Filmkraft Rogaland.

Filmkraft sin ambisjon er å benytte seg aktivt av bransjerådet, men håpet er at bransjen selv vil samle seg rundt bransjerådet og bruke det like aktivt andre veien.
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}