Blu-ray-informasjon og rabattkort

30.09.2008
Idéutvalget i gang! Som RELEASE kunne fortelle om før sommeren, er det altså kommet et nytt organ i norsk videobransje.
Blu-ray-informasjon, høyskolegodkjent utdanning for ansatte innen videofaghandel og videodistribut��rer, rabattkort for norske filmer, og mye annet, er blant idéskissene etter første møte i det nye «Samarbeids- og idéutvalg for videobransjen og FILM&KINO».

De første tiltakene er BD-informasjon og rabattkort for norske filmer hos leiefilmforhandlerne.

Om kort tid vil norske videoforhandlere få vederlagsfritt tilsendt en splitterny brosjyre om Blu-ray Disc tilsendt. Denne er beregnet på å informere både bransjen og forbrukerne om formatet.

– Brosjyren forteller hvorfor BD er så bra som det er og har et lekkert format. Den skal forhåpentligvis oppmuntre folk til å kjøpe og leie BD, og vi håper at butikkene vil gi den god eksponeringsplass, sier avdelingsdirektør Jørgen Stensland i FILM&KINO til RELEASE.no.

– Allerede i høst vil det lages et rabattkort for norske videofilmer, som vil bli distribuert til videohandlerne. Dette er en videreføring av vår nye kampanje på kinoene, hvor man kan få se hver femte norske film gratis i høst om man stempler kortet. Vi fikk mye oppmerksomhet da kinoordningen ble lansert, men om den blir en suksess vet vi ikke før folk sender inn stemplede kuponger til neste år. Videokampanjen er jo de samme norske filmene, og gjelder til og med våren 2009. Dette er en frivillig ordning. De som ønsker det, kan tilby det kundene. De som har egne lojalitetsprogrammer, kan la være. De få tilbakemeldingene jeg har fått, har vært positive, sier Stensland.

Det er Jørgen Stensland som trekker i trådene for samarbeids- og idéutvalget og forteller til RELEASE litt om hva som ble drøftet på første møte:

– Tanken er at utvalget skal generere prosjekter for videobransjen, sier Stensland.

– Det dreier seg om å kaste baller i luften og skape ideer for gode tiltak. Så skal forbundene via VFK selv bestemme hva de ønsker å gjøre noe med, sier han.

– Hva ble drøftet på møtet?
– Vi snakket mye om å gjøre noe på Blu-ray Disc. Vi er avhengig av landsmøtevedtak i FILM&KINO for å gjøre store ting. Det er planer om et større prosjekt neste år. Det er et problem at BD fortsatt er veldig ukjent. Neste år må vi i samarbeid med et byrå tenke ut en større BD-kampanje, som gjennomføres dersom landsmøtet til FILM&KINO bevilger midler.

Stensland forteller videre at det også ble snakket om å lage et kompetansegivende etterutdanningsopplegg for ansatte hos distributører og butikker. Dette har kinobransjen allerede tilbud om via Høgskolen i Vestfold. Det er snakk om ledelse, økonomi og adminstrasjon, med fokuset rettet på de behov man møter i videobutikker og hos distributører.

– Øvrige ting på agendaen var piratkopiering. Der bør vi igangsette flere tiltak dersom vi får midler til det.

FAKTA:
Nytt idéutvalg i videobransjen
Fra før av har vi NVHF, NVF, VFK, FILM&KINO - og nå har vi også Samarbeids- og idéutvalg for videobransjen og FILM&KINO å forholde oss til. Forslaget om å etablere dette nye utvalget, med det noe tungvinte navnet, kom fra bransjeorganisasjonen FILM&KINO.
Ifølge stiftelsesbrevet skal formålet med utvalget være å utveksle informasjon som er av betydning for bransjen som helhet, å foreslå koordineringstiltak ved større satsinger, diskutere og foreslå utviklingstiltak som styrker bransjen og være et kompetanseforum for tilbakemeldinger på nye tanker og ideer fra bransjen.
Utvalget - som ble bestemt opprettet i mai - skal bestå av to representanter hver fra NVHF, NVF og FILM&KINO.

I det nye utvalget representerer Erik Zmuda og Jørgen Stensland FILM&KINO, Jon Einar Sivertsen og Sveinung Vikeså representerer distributørene via NVF, mens Roar Skovli og Kjell Fosseng stiller på vegne av forhandlernes forening, NVHF.

Til stede på det konstituerende møtet den 26. august 2008 stilte alle disse, minus Sivertsen som var forhindret.
 
Kilde: Release
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}