Behandling av søknader

10.03.2010
Behandlingsrutiner på søknader til reiser, kurs og lignende behandles nå ukentlig. Les mer om dette.
articles
Søknader til kurs, reiser og lignende formål kan søkes mellom hovedsøknadsfristene. Filmkraft har nå innført nye rutiner på behandlingen av slike søknader. Merk at dette gjelder søknader inntil kr 10.000. For søknader som overstiger dette beløpet må du kontakte Filmkraft og be om et særskilt møte for å diskutere søknaden.
 
Søknader på beløp inntil kr 10.000 må være levert inn på Increo (det elektroniske søknadssystemet) innen fredag kl 12, for å bli behandlet påfølgende uke. Send også mail om at søknaden er lagt inn på Increo til post@filmkraft.no innen fristen. (Søknader som kommer inn etter kl 12 fredag eller i løpet av uken, vil bli behandlet påfølgende uke.) I følge vår servicegaranti skal du da få svar innen tre dager etter at søknaden er behandlet.
 
Får du tilslag på søknaden vil det være krav om at du skriver en eller flere blogger fra arrangementet, fortrinnsvis mens du fortsatt er der. I visse tilfeller kan man vente til etter man er tilbake igjen, men dette skal avtales særskilt.
 
Har du spørsmål til ordningen, kontakt oss på post@filmkraft.no
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}