Bedriftsutvikling for filmselskaper

19.02.2010
Kurs i bedriftsutvikling for filmselskaper arrangeres nå av ��stnorsk Filmsenter.
ostnorsk logo liten
ostnorsk logo
 
Bedriftsutvikling i filmbedrifter
 
Dette er et tilbud til mindre filmselskaper som vil utvikle sitt selskap fra prosjektdrevet til bedriftsdrevet virksomhet. Kurset går over to samlinger i april og mai med jobbing i mellom. I løpet av kurset skal man komme fram til en god forretningsplan for sin bedrift.
 
Målgruppe: Produsenter/ledere av produksjonsselskap som har noen filmer bak seg og som ønsker å satse videre. Det forventes 10-12 deltakere.
 
Målsetting: Deltakerne skal utvikle forretningsplan med klare målsettinger, velge strategier og definere de kritiske suksesskriterier. En skal gjennom temaer som eks.vis: lønnsomhetsvurderinger (inneholder økonomiske styringssystemer, budsjettering, regnskap, mva regler, finansiering ), hvilken selskapsform som passer best for virksomheten, ansettelse av medarbeidere/ansettelsesforhold, markedsføring, styret/styrearbeid, øke den kort- og langsiktige konkurransekraften til deltakerne.
 
Form: To samlinger over to dager (onsdag / torsdag med frammøte tirsdag kveld ). Kursleder skal være til rådighet for deltakerne mellom samlingene (telefonisk) for å kunne veilede m.h.t. hjemmearbeidet.
 
Tidspunkt: Del 1: 21.-22. april og del 2: 26.-27. mai
 
Sted: Nordseter ca 20 min fra Lillehammer
 
Kursleder: Svein Dybdahl, med lang erfaring fra bl a Fram Kultur. I tillegg vil en produsent med erfaring fra firmaetableringens sorger og gleder delta på en av samlingene.
 
Økonomi: Kursavgift, reise og opphold dekkes av filmsenteret og gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge. Kursdeltakerne betaler en egenandel på kr 500 pr samling.
 
Påmelding: ar-ytter@online.no ved Østnorsk Filmsenter
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}