Bakkenettet er sprengt!

21.05.2008
Det digitale bakkenettet er på bristepunktet allerede før alle senderne er slått på. Norges Televisjon frykter for konsekvensene dersom de tvinges til å gi bort fremtidig kapasitet til en RiksTV-konkurrent.

I dag stengte det analoge bakkenettet i Oslo og Akershus. Dermed er fire av landets nitten fylker digitalisert. I fremtiden vil den knappe kapasiteten i bakkenettet bli en utfordring for netteieren NTV.

En av årsakene er at Post- og teletilsynet i løpet av kort tid trolig vil pålegge NTV å gi bort halvannen signalpakke, av den kapasiteten som blir tilgjengelig i 2010, til en ny betal-tv-aktør. NTV har selv reservert bare en halv pakke til dette, men valgte i mars å trekke tilbake interesseutlysningen og vil vurdere kapasitetsfordelingen på nytt.

Les også: Digital-tv-dom nærmer seg

Må ha plass
- Det vil kunne være dramatisk dersom tilsynet står på sitt. Slik finansieringsmodellen for bakkenettet er lagt opp er det RiksTV som skal stå for inntektene til eierne. Da er de avhengig av å ha kapasitet nok til å kunne konkurrere med kabel og parabol, sier kommunikasjonsdirektør Anne Karin Augland i NTV.

NTV og RiksTV er eid av NRK, TV 2 og Telenor i fellesskap. Mens NTV er netteier står RiksTV for den kommersielle delen av virksomheten. Alle utgiftene NTV har til å drifte nettet skal dekkes inn ved at RiksTV selger programpakker til seerne.

I sin konsesjon har NTV krav om å tilby kapasitet til en konkurrerende aktør til RiksTV. Hensikten med dette konsesjonskravet er å skape konkurranse i bakkenettet. Tv-selskaper som MTG og SBS har tidligere uttalt at de er interessert i dette, men så lenge det bare er snakk om plass til fem kanaler er det uinteressant.

Les også:Tvinger NTV til å åpne seg

Problemet for NTV er at søsterselskapet RiksTV allerede har avtalefestet med TV 2 at kanalen skal få disponere dobbelt så mye plass som i de bruker i dag. Dersom tilsynet tvinger NTV til å gi halvannen signalpakke til en konkurrent må avtalen med TV 2 reforhandles.

Les også: TV 2 kan bli skviset i bakkenettet

NTV har derfor bedt tilsynet om aksept for at utlysningen av den ledige kapasiteten i bakkenettet utsettes til neste år. Den vil uansett ikke kunne tas i bruk før 2010. I mellomtiden vil NTV gjøre en ny gjennomgang og vurdering av kapasitetsfordelingen i bakkenettet.

Men det er også en annen forklaring. I løpet av året vil det trolig bli bestemt hvordan frekvensene som blir ledige, når det analoge nettet stenger, skal brukes.

Ser kompromiss
Samferdselsdepartementet sendte saken ut på høring i slutten av april, med svarfrist 31. juli. NTV har allerede flagget at de er svært interessert i å overta de ledige frekvensene.

- Får vi det kan det være mulig å tilby kapasitet også til en betal-tv-aktør i bakkenettet. Det kan vær en mulig løsning på tilsynets vedtak, sier Augland til Kampanje.

Men det er hard kamp om de knappe frekvenseressursene. I går sa IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff at de ledige frekvensene bør holdes unna tv og istedet brukes til mobile tjenester.

- Det er frekt av NTV og RiksTV å kreve mer plass så kort tid etter at de fikk konsesjon. Det nytter ikke å komme nå å si at de må ha plass til HDTV. De visste at bakkenettet ikke hadde kapasitet til det. Norge trenger ikke først og fremst flere tv-kanaler, vi trenger langsiktig verdiskaping og innovasjon. Det får vi ikke med flere såpeserier på tv, sa Hoff til Kampanje.

Les også: - Frekt av NTV og RiksTV

Post- og teletilsynet regner med å ta en endelig avgjørelse på NTVs ønske om å utsette betal-tv-utlysningen i løpet av få dager.
 
Kilde: Kampanje 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}