Anders Hildeng Næss

21.01.2010
Anders Hildeng Næss er til daglig sogneprest, men denne uken har han tatt med seg nærmere 40 ungdommer på 14-15 år til London for å lage dokumentarfilmer.
anders nss
anders nss
Foto: privat
 
De siste tre årene har han tatt med seg flere ti-talls 14-15 åringer for å lage små dokumentarfilmer. Denne uken er sokneprest fra Hillevåg Kirke, Anders Hildeng Næss i London, sammen med nesten 40 ungdommer, som får prøve seg som filmskapere.
 
-Vi har i år reist til London og besøker ulike kristne organisasjoner, som alle har til felles at de ønsker å gjøre hverdagen trygg, forutsigbar og god for mennesker som av ulike årsaker ikke er "innenfor" Londons "normal-utvalg", forklarer Anders.
 
-Jeg ønsker på en spesiell måte å fokusere på storbyens utfordringer, som kan virke fremmede på oss som kommer fra det sosialdemokratiske Norge.
 
Dette er første gangen han tar med seg ungdommer til London for å lage filmer, men ikke første gangen han bruker film som formidlingsform i forhold til konfirmantundervisningen. De foregående to årene dro han til Berlin med ungdommene. Der var fokuset rettet mot 2. verdenskrigen og kommunisttiden. 
 
Å lage film på ingen måte vanlig i konfirmasjonssammenheng. Anders mener at det å lage dokumentarfilm er en glimrende måtte å lære seg stoffet som han gjennomgår i løpet av konfirmasjonsåret. 
 
-Konfirmantene får et helt annet eie-forhold til kunnskapen de tilegner seg.  De jobber med kritisk siling av masse informasjon, for virkelig å kunne fokusere temaene de har fått tildelt inn i relativt korte dokumentarfilmer. 
 
 
Film i Kirken
-Det er viktig for meg å vise at kirken ikke bare trenger prester som underviser konfirmanter, men også vise at kirken er en levende organisasjon som trenger personer med kompetanse innen data og multimedia, forteller Anders. Hillevåg Kirke produserer også andre former for filmer, i tillegg til det som produseres av konfirmantene.
 
En rekke av søndagsgudtjenestene blir filmet, primært av konfirmantene, for så å leveres ut til eldre og syke som ikke kan komme til Kirken.
 
-Hillevåg kirke ønsker å utvikle seg som en kirke som fører dialog gjennom mange og varierte fora.
 
Han kaster ut en oppfordring til dem med kompetanse, som kanskje kan bistå i deres filmproduksjon.
 
-Vi har behov for frivillige når det gjelder både filming av gudstjenester, utvikling av småfilmer til bruk i konfirmasjonsundervisning og intern reklame for arrangementer.
 
 
Filmproduksjon er populært
Å legge til rette for produksjon av dokumentarfilmer har vist seg å være populært blant konfirmantene.
 
-Responsen fra konfirmantene har vært overveiende positiv, forteller Anders, men innrømmer at det ikke bare er en enkel oppgave å slippe 14-15 åringer ut i verden med filmkameraer i hendene. 
 
-Mange av emnene vi har laget filmer over de siste årene har vaert "tunge". Det har ikke alltid vært like enkelt for ungdommene å tilegne seg nok kunnskap til virkelig å se de store linjene.
 
Utfordringene til tross, mener Anders at ungdommene har godt av denne utfordringen.
 
-I en dokumentarfilm kan man lettere fremstille førstehaandskunnskapen direkte med et intervjuobjekt. For konfirmantene kan dette være en livsviktig og bratt læringskurve i empatiens vanskelige balanse mot sympatien. Det er virkelig mange etiske spørsmål som springer ut av disse spenningene. 
 
Anders er veldig fornøyd med filmene de unge har produsert, og i følge ham deler ungdommene dette med ham.
 
-De har vært stolte over det de har produsert. De fleste tar med seg venner og familie for å se utstillingen vi setter opp der alle filmene vises.
 
Filmene blir gitt ut på dvd, men vises som utstillinger i Hillevåg Kirke i påskeuken.
 
-Det at filmene settes opp som en offentlig utstilling gjør også at de synes de blir tatt på alvor, mener Anders, som understreker at ungdommene fortjener å bli tatt på alvor.
 
-Jeg mener at filmene konfirmantene lager er viktige å se for mange. Vi ser ungdommenes egen tilnærming til ulike problemstillinger, og det kan i noen tilfeller gi andre aldersgrupper en helt ny måte å se ting på. 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}