Amandustalent

01.12.2010
Unge filmskapere kan søke om bli Amandustalent 2011.
amandus talent logo

talentprisen-2011

HAR DU ET BRENNENDE ØNSKE OM Å JOBBE MED FILM?

 
Er du mellom 16 og 23 år.. 
..og har hatt en fagfunksjon på minst en ferdigstilt filmproduksjon* 
..som er vist for et publikum?
 
DA KAN DU SØKE OM Å BLI MED I AMANDUS TALENT 2011!
 
*kan være en kortfilm, animasjonsfilm eller dokumentarfilm, evt. lengre format
 

Hva er Amandus Talent?

Amandus Talent er et tilbud til de mest motiverte og talentfulle ungdommene i Norge, utviklet og drevet av de regionale filmsentrene og Amandusfestivalen med støtte fra Norsk filminstitutt.  Les mer på  www.amandusfestivalen.no
 
15 utvalgte deltakere inviteres til Lillehammer under Amandusfestivalen 2011 fra lørdag 9. april til fredag 15. april. I tett samarbeid med profesjonelle filmarbeidere produseres til sammen tre kortfilmer, som vises på festivalens avslutningsshow.  Etter Amandusfestivalen vil et utvalg av deltakerne følges opp og få nye muligheter til å utvikle sitt potensial.
 

Hvordan søke?

Du må sende en e-post til sjoen@filmkraft.no der du oppgir følgende:
 
1) Navn, alder, kjønn, kontaktinformasjon
 
2) Hvilken fagfunksjon du helst vil jobbe med under Amandus Talent. Oppgi første, andre og tredje prioritet. Du kan velge mellom disse funksjonene:
Lyd
Innspillingsleder
Foto
Regi
Klipp
 
3) Kort beskrivelse av filmproduksjon(ene) du har vært med på: 
Tittel, spilletid, sjanger
Din rolle / filmfaglig funksjon
Hvordan fungerte du i teamet?
Hva var mest spennende med arbeidet? 
Hva vil du lære mer om/ videreutvikle hos deg selv?
 
4) Beskrivelse av hvor /hvordan du har lært å lage film
 
5) DIN MOTIVASJON: Beskriv hva som er den viktigste grunnen til at du vil være med på Amandus Talent.  Hvilke mål og ambisjoner har du videre?
 
6) Legg gjerne ved eksempler på produksjoner du har vært med på eller manus du har skrevet, evt. presseomtaler, anbefalinger, referanser.
 

SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR 2010.  

Utgifter til reise, opphold og verksted dekkes av arrangørene.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}