ALLFADER

20.11.2010

 

Første opptaksdag for dette prosjektet var allerede i januar. Vi gjørde to andre prosjekter før vi plukket opp tråden og fortsatte. 

ALLFADER er vårt første spillefilmprosjekt. Vi kommer til å være i opptak frem til sent 2012. Det er et stort prosjekt som rommer mange utfordringer - slik som det alltid er.

ALLFADER-01ALLFADER-02

Jeg er inni helvetes fornøyd med opptakene så langt. Klarer vi å fortsette med den samme kvaliteten og energien - så er vi i bizness. 

Gleder meg til å vise folk mer. En gang. 

 www.blaest-film.no

 

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}