Acting Workshop -om å instruere skuespillere

08.03.2010
Kvaliteten på en film står og faller blant annet på skuespillerprestasjonene. Bli med på Acting Workshop for å lære mer om hvordan instruere skuespillere.
bobbieinstruerer
bobbieinstruerer
Regissør Bobby Peers instruerer skuespillere. 
Foto: privat
 
Kvaliteten på en film står og faller blant annet på skuespillerprestasjonene. Virker skuespillerne overbevisende, "er" de karakterene eller sier de bare replikker? Forutsetningen er selvsagt et godt manus med gjennomarbeidede karakterer, men det avhenger også av regissørens evne og kunnskap til å få skuespillerne til å spille optimalt. 
 
Hvordan skrive en for at skuespilleren skal ha best mulig utgangspunkt for rollen? Hvordan jobber en regissør best med skuespillere? Hva kan faktisk spilles? Og hvor mye kan skuespilleren fortelle uten ord? 
 
På acting workshop vil en erfaren regissør og et par filmerfarne skuespillere undervise mindre erfarne regissører og manusforfattere. Det vil bli tatt utgangspunkt i en tekst som regissøren og skuespillerne bruker til å demonstrere og diskutere hvordan en skuespiller og regissør sammen kan nærme seg teksten og rollens utforming. For å stille størst mulig krav til skuespillet og til regissørens jobb med skuespillerne for å få dem til å gi karakterene mest mulig, vil det bli jobbet med en teatertekst. Diskusjonen kommer derfor ikke til å handle om kameravinkler, men skuespillerrens uttrykk i forhold til film kontra scene.  
 
Målet er å komme frem til hvilke teknikker innen regi og manus som er mest effektive for å oppnå best mulig resultat på lerretet. 
 
Deltakere: 10 stk
 
Tidspunkt: 09.04. Heldagsworkshop. Kl 10:00-17:00
 
Sted: Pedersgata 110 (Filmkrafts produksjonslokaler)
 
Målgruppe: Manusforfattere og regissører
 
Kursholdere: Leder av Rogaland barne og ungdomsteater Bjørn Ravn Carlsen, i samarbeid med skuespillerne Thomas Berg og SIlje Salomonsen. 
 
Ny søknadsfrist: 07.04
 
Kortfattet søknad med CV sendes til sjoen@filmkraft.no
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}