4-spors lydopptaker

15.06.2010
4 sporslydopptaker for filmproduksjon.
4trackhddrecorder
4trackhddrecorder
 
SoundDevice 744T har opptak til harddisk eller Compact Flash-kort. Opptak i oppløsning: 16 og 24 bits iootak i 48 - 192kHz. Opptakene har fire innganger og fire utganger.
 
744T har tidskode inn og ut for synkronisering med kamera og FireWire for kopiering til redigeringsanlledd som AVID/Final Cut eller andre. Lydfilene kopieres direkte fra disken til prosjektet du redigerer.
 
Mulighet for MP3 og FLAC opptak og avspilling.
 
Utleie:
Pris: kr. 750 per dag / kr 2250 pr uke
 
lydmann
 
filmogfotologo
Kontakt: Helge Hundeide
epost: helge@filmogfoto.no
telf: +47-90751570
www.filmogfoto.no
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}