111 kvinner vil bli kulturledere

08.05.2008
-En imponerende søkerliste - her er det mange gode søkere som kommer til å få nei, sier prosjektleder Nina Amble, som sammen med åtte bransjeorganisasjoner skal plukke ut 12 deltakere til landets første lederutviklingsprogram for kulturens kvinner.
-Dette kurset kunne vi fylt opp mange ganger. Det er hauger med kvalifiserte søkere og vi er svært godt fornøyd med nivået og antallet, sier direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening, som har sekretariatsfunksjonen for lederutviklinsgprogrammet for kunstens kvinner. Innen 1. juni skal de 12 heldige deltakerne være plukket ut av den overveldende søkerbunken. Programmet starter opp til høsten, og Nina Amble er ansvarlig for gjennomføringen, som blant annet skal bestå av samlinger. Deltakerne skal gjennomføre programmet i tillegg til sine fulle jobber.
 
Tverrfaglighet

Av totalt 111 søkere er hele 68 fra scenekunstfeltet, mens 43 kan sies å være fra musikk, film, tv eller med andre bakgrunner. Amble og Gjelten er såpass vage når søkerne skal kategoriseres, fordi mange av søkerne har stor tverrfaglighet, og overlapper de båsene man er vant til å bruke. Men de forteller at søkerne er både fra institusjoner og det frie feltet, fra hele Norge og i alle aldre. Søkermassen må tyde på at kvinnene har kjent et behov for slik videreutdanning. Da svenskene gjennomførte en slik lederutvikling for kvinner innen scenekunstfeltet for noen år siden, hadde de 140 søkere. På bakgrunn av dette tallet er 111 søkere imponerende, selv om søkerne i Norge kommer fra flere felt enn de gjorde i Sverige.

Kurset er kommet igang på initiativ fra kulturminster Trond Giske og Kultur- og kirkedepartementet, som støtter kurset finansielt. Bransjeorganisasjonene som inviterer til kurs er: Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Sceneinstruktørforening, Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund og Norsk film- og tv-produsenters forening og Norsk teater- og orkesterforening (NTO).
 
Kvinnenes tur

Prosjektleder Nina Amble er veldig imponert over søkerlisten, etter første øyekast.

-Og alle søkerne er kvinner? Noen menn har uttalt en viss indignasjon over at lederkurset er forbeholdt kvinner, når tallene for kvinnelige ledere innen institusjoner er såpass bra i Norge.

-Det er litt parallelt til diskusjonen mellom hvite og svarte i USA, der hvite i dag må være med på å ta det kollektive ansvaret for diskriminering som er gjort av deres forfedre. Hvite menn i Norge må akseptere at nå er dette utviklingsprogrammet forbeholdt kvinner, sier hun til scenekunst.no.

Les mer om bakgrunnen for kurset her!

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}