1. runde 2010

05.02.2010
For informasjon om søknader som har fått innvilget PRODUKSJONSSTØTTE i første tildelingsrunden i 2010, les mer her.
 
 
For informasjon om søknader som har fått innvilget støtte til UTVIKLING i denne runden, les mer her. 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}