1. runde 2010

05.02.2010
For informasjon om søknader som har fått innvilget PRODUKSJONSSTØTTE i første tildelingsrunden i 2010, les mer her.
 
 
For informasjon om søknader som har fått innvilget støtte til UTVIKLING i denne runden, les mer her. 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}