Å dikte for film

20.04.2010
"Filmmanuskriptet som diktverk" - et seminar med forfatter, dramaturg, pedagog og sceneinstruktur Siri Senje.
senjesiri

Møt Siri Senje, Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, Den Norske Filmskolen

Den 3. mai kl 19 på Filmkraft.


”IMAGINING FOR THE SCREEN – CINEMATIC FICTION WRITING AS POIESIS”


Šdikte for film ����������� filmmanuskriptet som diktverk


 

Så lenge spillefilmer har vært laget ��� og omtalt - har filmstudier, filmkritikk og forskning fokusert på det ferdige filmverket. Filmens konseptuelle fundament – filmmanuskriptet – har vært så å si uberørt av akademikere, kritikere og forskere.  Tekster om filmmanuskriptet har vært instrumentelle håndbøker i ”how-to”-sjangeren.  I løpet av de siste  årene har imidlertid dette bildet endret seg. Feltet  ”screenwriting research” er i full oppblomstring i en rekke europeiske land, så vel som, i Australia, Canada og USA.

 

I presentasjonen Å DIKTE FOR FILM vil  Siri Senje presentere sitt doktorgradsprosjekt IMAGINING FOR THE SCREEN som har som mål å undersøke filmmanuskriptets egenart. Kan et filmmanuskript ha en kunstnerisk egeneverdi som diktning, på linje med et skuespill?  Hun vil presentere et glimt fra sin egen forskning via et ”work-in-progress”;  SCULTPING FOR THE SCREEN,  historien om hvordan et originalskrevet filmmanus kan bli til.  Hun vil dessuten gi en kort introduksjon til temaer og stemmer nyere filmmanuskriptforskning og snakke om hva den ”kunstnerisk forskning” egentlig kan være.

 

senjesiri

 

Siri Senje er forfatter, pedagog, dramaturg og sceneinstruktør. Hun har iscenesatt mer enn 40 teaterforestillinger, skrevet for teater, TV og film, samt utgitt to  bøker for ungdom. I tillegg har hun bred erfaring som dramaturg og pedagog, bl.a. fra Norsk Filminsitutt, Kunsthøgskolen i Oslo og Den Norske Filmskolen.

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}