shutterstock 103798211

Filmkraft Rogaland

Filmkraft Rogaland er et regionalt filmsenter. De regionale filmsentrene skal utvikle en regional filmkultur gjennom å bygge opp talenter, utvikle filmbransjen og øke filmkompetansen blant barn og unge i regionen.

Eier
Filmkraft Rogaland eies av Rogaland Fylkeskommune, Stavanger Kommune, Haugesund Kommune og Randaberg Kommune. Driften finansieres gjennom årlig tilskudd fra eierne. 

Styret i Filmkraft Rogaland as:
Styreleder: Simon Næsse
Styremedlem: Per Olav Hanssen
Styremedlem: Inger Kristin Mæland
Styremedlem: Nils Petter Devold Midtun
Styremedlem: Turid Øversveen

Vara:
Stig Andersen
Benedicte Johannessen
Eli Aga

Medlemskap
Filmkraft Rogaland er medlem i Filmreg, en medlemsorganisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge.

Andre opplysninger:
Organisasjonsnummer: 990 279 772
Navn/foretaksnavn: FILMKRAFT ROGALAND AS
Daglig leder: Elisabeth Dahl

Forretningsadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 STAVANGER
Postadresse: Postboks 130 v/Rogaland Fylkeskommune, 4001 STAVANGER
Stiftelsesdato: 15.06.2006

Vedtektsfestet formål:
Arbeide for utvikling og finansiering av film og TV-produksjoner, samt utvikling av filmnæringen til å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt alt som står i forbindelse med dette.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Ta kontakt med oss i Filmkraft.