shutterstock 103798211

Filmkraft Fond

Filmkraft Fond er et regionalt filmfond. De regionale filmfondene har som hovedformål å gi tilskudd til audiovisuelle produksjoner, primært innen kommersielle formater som langfilm og fjernsynsproduksjoner. De regionale filmfondene skal bidra til økte midler til norsk film, sterke regionale filmmiljøer og større mangfold i uttrykksform og målgrupper i norsk filmproduksjon.

Eier

Filmkraft Fond eies av Filmkraft Rogaland og driften finansieres gjennom årlig tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune. 

Styret i Filmkraft Fond as:
Styreleder: Ragnhild Osmundsen
Styremedlem: Gunnar Johan Løvik
Styremedlem: Per Olav Hanssen
Styremedlem: Thomas Stenderup

Medlemskap
Filmkraft Fond er medlem i Filmreg, en medlemsorganisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge.
Filmkraft Fond er medlem i Cine-Regio, en medlemsorganisasjon for regionale filmfond i Europa.

Andre opplysninger:
Organisasjonsnummer: 998 798 779
Navn/foretaksnavn: FILMKRAFT FOND AS
Konstituert daglig leder: Elisabeth Dahl
Forretningsadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 STAVANGER
Postadresse: Postboks 130 v/Rogaland Fylkeskommune, 4001 STAVANGER
Stiftelsesdato: 07.06.2012

Vedtektsfestet formål:
Å yte tilskudd til og investere i audiovisuelle produksjoner. Selskapet skal fremme audiovisuell produksjon i Rogaland og bidra til å profilere regionen i Norge og i utlandet. Fondet skal bidra til økt verdiskaping for filmbransjen i Rogaland samt skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i forbindelse med filmproduksjoner.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Ta kontakt med oss i Filmkraft.