vestlandstreffet hotell
VESTLANDSTREFFET
28. mars 2019
Vestlandstreffet er en viktig møteplass for filmbransjen i regionen.

Vestlandstreffet er en viktig møteplass for filmbransjen i regionen. Her samles filmskapere, filmorganisasjoner og finansiører på̊ tvers av sjangre, formater og fylkesgrenser.

Vi får presentert ferske film­ og tv-prosjekter fra hele regionen, og høster inspirasjon fra nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Det er en verdifull arena for å utveksle erfaringer, diskutere behov og utfordringer, og legge strategier for videre samarbeid. I år står Sogn og Fjordane for tur og vi treffes på Fretheim hotell i Flåm 28. til 29. mars for intensiv nettverksbygging og faglig påfyll!

Vestlandstreffet arrangeres av Vestnorsk filmsenter, Western Norway Film Commission og Mediefondet Zefyr, i samarbeid med Filmkraft Rogaland og Filmforbundets lokallag.

Påmeldingen er stengt. Filmskapere fra Rogaland kan søke reisestøtte hos oss. For mer info les mer her.

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}