filmkraft styrem%c3%b8te
Styremøte
22. februar 2018
Styremøte i Filmkraft Rogaland
Frist for søknader over 100.000 kroner for å bli behandlet i dette møtet er 28. januar.
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}