amandus festivalen
Påmeldingsfrist Amandus Talent og AMANDUSFESTIVALEN
15. februar 2016
2 stk fra Rogaland får dra på filmcamp, i år kan det bli deg!
Les mer om AMANDUSTALENT her.

Les mer om AMANDUSFESTIVALEN her.

Norges Filmfestival for dere under 20 år!
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}