media: LAB på Lura bydelshus i Sandnes!
01. oktober 2014
”Å fortelle en historie – fra idé til ferdig film”
Filmklipp
Workshop 4, onsdag 1 oktober kl.18-21, handler om redigering
 – det å klippe sammen filmopptak til en historie.
Medielærer og freelancer klipper Jon Garcia DePresno står for denne siste workshop.

mer om opplegget
 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}