media: LAB på Lura bydelshus i Sandnes!
25. september 2014
”Å fortelle en historie – fra idé til ferdig film”
Flerkameraproduksjon
Workshop 3, onsdag 25 september kl.18-21, tar for seg Flerkamera produksjon.
Instruktørene denne kvelden kommer fra TVP studios, vår lokale TV2 leverandør.

Mer om opplegget
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}