media: LAB på Lura bydelshus i Sandnes!
17. september 2014
”Å fortelle en historie – fra idé til ferdig film”
Fortell med bilder
Workshop 2, onsdag 17 september kl.18-21,
går i dybden på historiefortelling med bilder.
Instruktører er regissør Jakob Rørvik & filmfotografen Nils Petter Devold Midthun.

Mer om opplegget
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}