filmkraft rogaland logo positive
Ny frist stillingsutlysning
05. mars 2019
Filmkraft Rogaland søker en RÅDGIVER FOR PRODUKSJON OG BRANSJEUTVIKLING.
NY FRIST STILLINGSUTLYSNING: Filmkraft Rogaland søker en RÅDGIVER FOR PRODUKSJON OG BRANSJEUTVIKLING.

Som Rådgiver for produksjon og bransjeutvikling skal du bidra til utviklingen av en profesjonell, likestilt og bærekraftig audiovisuell bransje i Rogaland.PRIMÆRE ARBEIDSOPPGAVER:

Ivareta kontakten med profesjonelle filmskapere, produksjonsselskap i regionen og det norske produksjonsmiljøet og arbeide aktivt for nettverksbygging og samarbeid.
Informere og veilede potensielle søkere om de muligheter og begrensninger som ligger i de ulike støtteordningene hos Filmkraft og andre aktuelle tilskuddsytere.
Veilede produksjonsselskapene vedrørende finansiering, produksjon og markedsføring av film.
Utarbeide og gjennomføre workshops, seminarer og andre bransjeutviklende tiltak, herunder Nordoc.
I samarbeid med resten av staben, organisere og gjennomføre Rogalerret og Haugalerret.  ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

Filmfaglig utdannelse.
Erfaring med filmproduksjon. Mangeårig praktisk erfaring kan erstatte krav om filmfaglig utdannelse. 
Kjennskap til det nasjonale og regionale virkemiddelapparatet.
Være løpende orientert om utviklingen i den nasjonale og internasjonale audiovisuelle bransjen.
Engasjert, initiativrik og selvstendig.
Evner til samarbeid og nettverksbygging. 


VI TILBYR

Lønn i henhold til avtale.
I utgangspunktet en 100 % fast stilling. For riktig kandidat kan en mindre prosentvis stilling vurderes.
Arbeidssted er Filmkrafts kontor i Stavanger.
Filmkraft Rogaland er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Det må påregnes mye reisevirksomhet i stillingen. 
Søkere kan ikke selv, eller gjennom eierskap i produksjonsselskap, søke filmsenteret om tilskuddsmidler under en eventuell ansettelse. OM ARBEIDSGIVERENFilmkraft Rogaland AS er ett av 11 regionale filmsentre i Norge. Vi arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom 
tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, samt utvikling av spillefilm og TV-serier. Filmkraft støtter og arrangerer ulike tiltak for heve kompetansen i den profesjonelle filmbransjen, og for å bidra til å utvikle en bærekraftig audiovisuell næring i regionen. Vi har også egne tiltak rettet mot unge filmtalenter og nyutdannede filmskapere. 
 
I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten. Søkere vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Ingvild Bjerkeland, tlf. 92809438
 
Søknad og CV sendes til post@filmkraft.no innen 5. mars 2019.
Søknaden merkes «Rådgiver for produksjon og bransjeutvikling»

*Filmkraft har valgt å forlenge søknadsfristen på stillingen til 5.mars. Alle som har sendt inn søknad er fortsatt med i vurderingen. Det er ikke nødvendig å sende inn ny søknad. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju etter at søknadsfristen har gått ut. 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}