media: LAB på Lura bydelshus i Sandnes!
01. oktober 2014
”Å fortelle en historie – fra idé til ferdig film”
Filmklipp
Workshop 4, onsdag 1 oktober kl.18-21, handler om redigering
 – det å klippe sammen filmopptak til en historie.
Medielærer og freelancer klipper Jon Garcia DePresno står for denne siste workshop.

mer om opplegget
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}