media: LAB på Lura bydelshus i Sandnes!
25. september 2014
”Å fortelle en historie – fra idé til ferdig film”
Flerkameraproduksjon
Workshop 3, onsdag 25 september kl.18-21, tar for seg Flerkamera produksjon.
Instruktørene denne kvelden kommer fra TVP studios, vår lokale TV2 leverandør.

Mer om opplegget
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}