media: LAB på Lura bydelshus i Sandnes!
17. september 2014
”Å fortelle en historie – fra idé til ferdig film”
Fortell med bilder
Workshop 2, onsdag 17 september kl.18-21,
går i dybden på historiefortelling med bilder.
Instruktører er regissør Jakob Rørvik & filmfotografen Nils Petter Devold Midthun.

Mer om opplegget
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}