media: LAB på Lura bydelshus i Sandnes!
10. september 2014
”Å fortelle en historie – fra idé til ferdig film”
Ide & manus
Workshop 1, onsdag 10 september kl.18-21,
handler om ide & manus, om det å lage en historie.
Instruktør er Sandnes-regissøren Jakob Rørvik.

Mer om opplegget
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}