kortdok2019 promo
KORTDOK 2019 - Oppstart og inspirasjon
24. april 2019
Første samling av KORTDOK 2019.
Denne samlingen vil handle om oppstart og inspirasjon. Nøyaktige tidspunkter kommer.

Les mer om KORTDOK 2019 her.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}