hedningeland 2
Invitasjon til premiere & debatt: Film fra Hedningeland
21. april 2015
Tirsdag 21 april inviterer vi til premiere og debatt rundt dokumentaren "Film fra hedningeland" på Sf Kino i Stavanger

Filmkraft Rogaland og GOfilm inviterer til visning av dokumentarfilmen Film fra Hedningeland med påfølgende diskusjon.
 
Filmen tar utgangspunkt i det kulturhistoriske fenomenet misjonsfilm. Den setter søkelys på misjon før og nå og hva misjonsfilmene har betydd for en generasjon nordmenn
og for vårt syn på "de andre".
 
Film og kino var stor synd blant enkelte miljøer på 50- og 60-tallet. Allikevel ble Misjonsfilm som propaganda en suksess og hadde besøkstall på over 100 000 årlig. I toppåret 1957 var det
150 000 som så filmer produsert av NMS (Det Norske Misjonsselskap).
I Norge finnes det misjonsmiljøer som ikke har endret seg på 60 år, men de er i ferd med å dø ut. Der misjonsmiljøet tidligere var en bærende faktor i samfunnet,
er det nå i ferd med å bli helt borte.
 
Filmen vises i sal 11 på SF kino i Stavanger kl 18:00. Lengde: 48min.
Åpent arrangement, gratis inngang!
 
I etterkant av visningen vil Tom Hetland fra Stavanger Aftenblad lede en diskusjon rundt emnet. Magnhild Meltveit Kleppa medvirker i filmen, og hun vil være tilstede og delta sammen med Erik Fossåskaret fra UiS og Tomas Sundnes Drønen fra Misjonshøgskolen.
 
FILM FRA HEDNINGELAND
Årstall: 2015
Dokumentarfilm; 48 minutter
Regi og foto: Hallgeir Skretting
Klipp: Lisa Ekberg
Lyd: Team Studio
Musikk: Anders Rønningen
Kommentar og intervjuer: Turid Borgen
Produsent: Gunhild Oddsen
 
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}