Høringsfrist strategi 2016-2020
09. mars 2016
Utkast til strategi og handlingsplan for Filmkraft Rogaland 2016-2020 kan leses HER
Høringsinnspill sendes til post@filmkraft.no
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}