filmkraft rogaland logo positive
FRIST søke tilskudd over kr 100 00 som skal styrebehandles før sommeren og styremøtet den 26 mai
04. mai 2016
Filmkonsulent Sigve Endresen behandler søknader under kr 100 000 løpende, men søknader over kr 100 000 må styrevedtas og siste frist for å søke støtte som skal vedtas på styremøtet den 26 mai må være inne senest 4 mai.
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}