filmrookiespng
FRIST 7. JANUAR: FILM ROOKIES - SKRIV EN FILMSCENE
07. januar 2019
Bli med å konkurrer om den beste scenen  
- som blir filmet 4 ganger med 4 forskjellige regissører i spissen med unge filmteam og skuespillere fra BUT v/Rogaland Teater ila våren 2019.
 
Frist for innlevering av ferdig scene mandag 7. januar 2019 kl.23.59  
send inn ditt bidrag til: anne@filmkraft.no
 
Stikkord for oppgaven:
- Skriv ut en scene fra 3 unge menneskers liv 
- Skuespillerne er i alder 15-18 år
- Situasjonsdrevet scene
- finn en situasjon der tilskueren tenker: hva kommer til å skje nå? 
- en situasjon som skaper konflikt mellom karakterene og som tvinger dem til å handle/gjøre noe/si noe.
- husk at karakterer som oftest skjuler hva de mener/føler
  (slik at vi som tilskuere skal kunne gjette oss fram til det..)
- det er fint hvis scenen slutter helt annerledes enn hvordan den begynte.
- tenk her og nå
 
Tillegg: 3 linjer backstory, hva har skjedd før denne scenen kommer...
 
Krav:
Du må være fra/bosatt i Rogaland.
Du må være mellom 16-30 år.
Du må være tilgjengelig for å jobbe ferdig scenen din med filmkonsulent og dramaturg i januar.
 
Vinner trekkes ut i uke 2 i 2019!
 
Blir det din scene FILM ROOKIES skal jobbe med våren 2019?
 
Film Rookies er et samarbeidsprosjekt mellom BUT v/Rogaland Teater, Filmkraft Talent og en lokal filmprodusent. I 2019 blir dette SCREEN STORY. Dette talentprosjektet lar unge filmskapere få teste ut ønskede fagfunksjoner, unge skuespillere fra BUT får prøve seg på film kontra det å stå på en scene, unge regissører utfordres til å ta valg og lærer hvordan de skal jobbe med skuespillerne sine - og samlet kan dette prosjektet gjøre veien lettere for de unge filmskaperne og skuespillerne som ønsker seg ut for å utøve sitt virke i den profesjonelle filmbransjen. Profesjonelle skuespillere og filmskapere er mentorer gjennom hele prosjektet og prosess, læring og viktigheten av å skape kontaktnett er i fokus.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}