filmkappl%c3%b8p 2016 mars
FILMKAPPLØP i påsken
21. mars 2016
for unge filmskapere på Hemmingstad Kultursenter!
Bli med på Filmkappløp i påsken på Hemmingstad Kultursenter!
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}