bransjemote2019 nb
Bransjemøte
16. januar 2019
Filmkraft Rogaland inviterer til bransjemøte i våre lokaler onsdag 16. januar klokken 1800.
Her vil det bli noe informasjon fra Filmkraft, men målet med møtet er å få innspill fra bransjen til den videre strategien i Filmkraft.

Vi vil diskutere ulike tema som bransjeutvikling, profesjonalisering, Filmkrafts satsingsområder, rapportering, tilskuddsordninger og Rogalerret.

Vi ser for oss et par timer med gode innspill og diskusjoner, slik at vi sammen kan stake ut en god kurs for filmbransjen i Rogaland fremover.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}