bransjemote nb
Bransjemøte
03. januar 2017
Informasjonsmøte fra Filmkraf Rogaland
Filmkraft Rogaland inviterer alle aktører i bransjen til et informasjonsmøte helt i starten av januar. Hovedtema er «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon» som trer i kraft fra 1. januar. Denne vil medføre noen konsekvenser for både NFI, de regionale filmsentrene og fondene og ikke minst dere i bransjen.

Under møtet vil vi gå gjennom de viktigste forandringene i forskriften og hvordan vi alle må forholde oss til disse. Det blir også annen informasjon fra Filmkraft.

Vi vil også benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul!

Dato: Tirsdag 3. januar
Klokken: 18.00
Sted: Tou Scene (loftet)

VELKOMMEN!
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}