"Den gode søknad"
27. oktober 2016
Et miniseminar under KORT. Her vil vi vise eksempler på gode søknader, hva dere må tenke på og hvilken dokumentasjon vi krever. Representanter fra NFI kommer også.
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}