"Den gode søknad"
27. oktober 2016
Et miniseminar under KORT. Her vil vi vise eksempler på gode søknader, hva dere må tenke på og hvilken dokumentasjon vi krever. Representanter fra NFI kommer også.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}