shutterstock 119742541

Om Filmkraft

Rogaland har det siste tiåret etablert seg som en markant filmregion. Stavangerbølgen har blitt et nasjonalt begrep, og et regionalt kraftsenter som Filmkraft er et viktig verktøy for å opprettholde og fortsette den positive utviklingen. Rogaland er rik på talenter som har utmerket seg innenfor regi, skuespill, musikk, foto, forfatterskap og andre funksjoner innen film. 

Filmkraft Rogaland ble stiftet den 15. juni 2006.  Stifterne var Rogaland Fylkeskommune (50%), Stavanger Kommune (35%), Haugesund Kommune (15%) og Randaberg Kommune (5%). 

Fra 2007 kom Filmkraft Rogaland på statsbudsjettet som regionalt filmfond og allerede året etter som regionalt filmsenter. Filmkraft Rogaland etablerte i 2010 en egen regional filmkommisjon som ble finansiert av RUP midler (Regional Utviklings Prosjekt). I 2012 ble det regionale filmfondet skilt ut som et selvstendig heleid selskap. 

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Ta kontakt med oss i Filmkraft.