shutterstock 119742541

Om Filmkraft

Filmkraft Rogaland er et regionalt filmsenter. De regionale filmsentrene skal utvikle en regional filmkultur gjennom å bygge opp talenter, utvikle filmbransjen og øke filmkompetansen blant barn og unge i regionen.

Eiere
Filmkraft Rogaland ble stiftet den 15. juni 2006.  Stifterne var Rogaland fylkeskommune (50%), Stavanger kommune (35%), Haugesund kommune (15%) og Randaberg kommune (5%). I 2017 solgte Randaberg kommune sin aksjepost tilbake til Filmkraft, som nå eier 5% i påvente av ny eier. Driften finansieres gjennom årlig tilskudd fra eierne. 

Styret i Filmkraft Rogaland as:
Styreleder: Simon Næsse
Styremedlem: Per Olav Hanssen
Styremedlem: Nina Samdal
Styremedlem: Stig Andersen
Styremedlem: Teréz Hollo-Klausen

Vara:
Bo B. Randulff
Tone Brandtzæg
Eli Aga

Medlemskap
Filmkraft Rogaland er medlem i Filmreg, en medlemsorganisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge.

Andre opplysninger:
Organisasjonsnummer: 990 279 772
Navn/foretaksnavn: FILMKRAFT ROGALAND AS
Daglig leder: Ingvild Bjerkeland
Forretningsadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 STAVANGER
Postadresse: Postboks 130 v/Rogaland Fylkeskommune, 4001 STAVANGER
Stiftelsesdato: 15.06.2006

Vedtektsfestet formål:
Arbeide for utvikling og finansiering av film og TV-produksjoner, samt utvikling av filmnæringen til å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt alt som står i forbindelse med dette.
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}