5 grøss
Løshunder
Mannen som elsket Yngve
Plis
Den døde enken
Tørt og kjølig
Krokketmatchen
Jernanger
Ekornet
Pionéren
Spandexmann
High Hopes
Stikk
en plass for poesi
entropy
Discoveries of a Marionette
Belarusian Waltz

Søknadsfrist

For Filmkraft Rogaland AS (sentervirksomheten) gjelder:
Neste søknadsfrist er 1. oktober 2013.
  
Søknader sendes både ELEKTRONISK
og i PAPIRUTGAVE!
 
Kun søknader som mottas elektronisk OG på papir poststemplet innen fristen, vil behandles.
 
Bransjefremmende tiltak behandles løpende.
 
For Filmkraft Invest AS (fondsvirksomheten) gjelder:
Investering og støtte fra fondet behandles løpende.

Aktiviteter

There are no upcoming events currently scheduled.
 

Nyhetsfeed

A feed could not be found at http://www1.vg.no/rss/create.php?categories=&keywords=157&limit=10

Brukere online

Ingen brukere online
Gjester: 1
TILDELINGER 2012-1
Søknadsrunde 1 - 2012
Redegjørelse for praksis og begreper i forbindelse med tildelinger 2012-1.

Filmkraft Rogaland utlyste 1. søknadsrunde 2012 på sine hjemmesider medio november 2011. Søknadsfrist var satt til 1. mars 2012. 102 søknader ble levert innenfor fristen. 1 søknad ble trukket av søker i løpet av saksbehandlingen.

Aktuelle søknader er kunstnerisk vurdert av dramaturg og manuskonsulent Tom Gulbrandsen. Alle søknader er vurdert av administrasjonen i Filmkraft Rogaland ut fra formelle krav nærmere redegjort for i FOR 2009-09-07 nr. 1168: Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Filmkraft Rogaland ble fristilt fra denne forskrift av Kulturdepartementet i forkant av saksbehandlingen. Nytt regelverk vil utarbeides og publiseres. Inntil videre vil derfor FOR 2009-09-07 nr. 1168 fremdeles gjelde.

Rammene for hele 2012 - to søknadsrunder
(Revideres sommeren 2012)

Sentertilskudd bl.a. kortfilm, dokumentar og bransjefremmende tiltak 4.757.000,-
Sentertilskudd utvikling langfilm og TV serier 800.000,-
Fondstilskudd 4.000.000,-

Total 9.557.000,-

Praksis for 2012-1

Filmkraft Rogaland AS må i denne tildelingsrunden foreta prioriteringer da midlene ikke strekker til alle gode prosjekter. For å sikre likebehandling for søkerne samt gi et grunnlag til klageorganet har vi i tillegg til FOR 2009-09-07 nr. 1168 benyttet følgende kriterier:

- Det skal være balanse mellom de ulike tildelingsområdene målt mot budsjett.
- Prosjektet skal ha høye kunstneriske kvaliteter.
- Samproduksjoner støttes ikke med mindre hovedprodusenten er regional.

Det er også vektlagt hvorvidt søker har betydelig profesjonell erfaring.

Begreper

Vi bruker følgende begreper for tildelinger 2012-1:

INNVILGET
Det betyr at søknaden er innvilget uten avkortning. De formelle krav er i orden og prosjektet holder høy kunstnerisk kvalitet. Dette gjelder 9 prosjekter.

INNVILGET REDUSERT
Det betyr at søknaden er innvilget med avkortning. De formelle krav er i orden og prosjektet holder høy kunstnerisk kvalitet. Dette gjelder 3 prosjekter.

MYKT AVSLAG
Det betyr at søknaden IKKE er innvilget. De formelle krav er i orden og prosjektet holder høy kunstnerisk kvalitet. Vi anbefaler søkeren om å fortsette finansieringsarbeidet og ønsker dem velkommen tilbake til neste tildelingsrunde. Dette gjelder 11 prosjekter.

SAMPRODUKSJON
Det betyr at søknaden IKKE er innvilget grunnet manglende regional hovedprodusent. De formelle krav er i orden og prosjektet holder høy kunstnerisk kvalitet. Dette gjelder 6 prosjekter.

IKKE INNVILGET
Det betyr at søknaden IKKE er innvilget. Enten er de formelle krav ikke i orden og/eller prosjektet holder for lav kunstnerisk kvalitet. Dette gjelder 48 prosjekter.

SØKNAD TRUKKET
Det betyr at søknaden er trukket av søker. Dette gjelder 1 søknad.

Tildelte prosjekter

Last ned tildelingsdokument