shutterstock_92369293

Tilskuddsordninger

UTVIKLINGSTILSKUDD TIL DOKUMENTARFILM
Med utgangspunkt i et synopsis/treatment/manus/prosjektbeskrivelse kan det gis tilskudd til en utvikling av dokumentarprosjekt. Tilskuddsordningen skal videreutvikle prosjekter til et nivå hvor en kan ta stilling til produksjonstart. Vi anser et utviklingsprosjekt som et selvstendig prosjekt som skal budsjetteres og beskrives uavhengig av produksjon. Et utviklingstilskudd kan gjerne omfatte produksjon av pilot/trailer, men det er ikke et krav.
 
Utviklingstilskudd for dokumentarfilm er primært rettet mot produsenter, men profesjonelle innen andre fagfunksjoner kan søke. Tilknytning til produsent anses som en fordel.
 
Det er løpende søknadsbehandling for utviklingstilskudd. Beløp under 100.000 kan behandles administrativt, i øvrig er det styret i Filmkraft Rogaland som vedtar produksjonstilskuddene.
 
UTVIKLINGSTILSKUDD TIL KORTFILM
Det kan gis tilskudd til utvikling av kortfilm og animasjonsfilm. For kortfilm dreier det seg oftest om mindre tilskudd til utvikling av manuskript og til animasjonsfilm kan det også søkes om tilskudd til utarbeidelse av karakterer og skisser.
 
Det er løpende søknadsbehandling for utviklingstilskudd. Beløp under 100.000 kan behandles administrativt, i øvrig er det styret i Filmkraft Rogaland som vedtar produksjonstilskuddene.

PRODUKSJONSTILSKUDD TIL KORTFILM OG DOKUMENTARFILM
Produksjonstilskudd er for prosjekter som er ferdig bearbeidet frem til produksjonsbeslutning. En kortfilm skal ha spilletid på under 60 minutter. Det er ingen tidsbegrensninger på dokumentarfilmer. Produksjonstilskudd kan bare søkes av produsenter. 
 
Det er løpende søknadsbehandling for produksjonstilskudd. Det er styret i Filmkraft Rogaland som vedtar produksjonstilskuddene.

 
REISETILSKUDD OG STIPEND
Det gis reisetilskudd som skal dekke deltakeravgift, reise og opphold til kurs og kompetansehevende tiltak på nasjonalt og internasjonalt plan, og til deltakelse på festivaler.
 
Søknader om kompetansehevende tiltak blir løpende behandlet.
 
KOMPETANSEHEVENDE TILTAK
Filmkraft Rogaland gir tilskudd til kompetansehevende tiltak for den profesjonelle delen av bransjen. Dette gjøres først og fremst gjennom egne kurs og verksteder, men det er mulig for andre å søke støtte til kompetansehevende tiltak.
 
Søknader om kompetansehevende tiltak blir løpende behandlet.
 
TILSKUDD TIL TILTAK FOR UNGE TALENTER
Filmkraft Rogaland skal utvikle unge filmtalenter, både ved eget initiativ og i samarbeid med eksisterende aktører i regionen. Vi ønsker å være et kunnskapssenter for filmområdet til støtte for den audiovisuelle infrastrukturen i regionen. Tilskudd til tiltak for unge talenter kan søkes av personer og organisasjoner som driver arbeid rettet mot utvikling av filmtalenter i Rogaland.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}