img 5784

Talentutvikling

I tråd med handlingsplanens ansvarsområder for regionale filmsentre har vi gjort oppfølging av talenter (Barn & Unge) til et av selskapets hovedsatsningsområder. Vårt hovedfokus er mot målgruppen 13-25 år+

Vi arbeider målrettet med å identifisere unge filmtalenter og vi skal informere, kurse og veilede et visst antall unge filmskapere hvert år innen målgruppen. Det innebærer å rettlede dem rent praktisk med å orientere seg i bransjen, utfordre dem som filmskapere samt gjøre dem tryggere og sikrere på hva de ønsker å uttrykke med sitt virke. Vi skal tilrettelegge for å bygge opp om interesse samt stimulere talentet. Filmkraft sitt mål er å finne talenter og bidra med strukturert filmkompetanse fra bunn av. Om forutsetningene er tilstede så er målsetningen at vi skal hjelpe disse unge filmskaperne til å ta steget inn i en yrkeskarriere innenfor filmområdet. 

Vi har utviklet en helhetlig satsing på området rettet mot unge filminteresserte i alder 13-25 år+ iht tildelingekriteriene til Norsk Filminstitutt. Våre hovedprosjekter er breddetilbudet Filmtalenter (Filmkurs, workshops, stipend), Filmverksted (produksjon av 2-4 kortfilmer under mentorveiledning og gratis utlån av filmutstyr samt nettbassert filmopplæring gjennom www.filmport.no) og Film Rookies (samarbeidsprosjekt med Rogaland BUT og en lokal filmprodusent),

Den Kulturelle Skolesekken har et tilbud til barn & unge i 1 - 10 klasse og tilbudene har derfor en hensiktsmessig overlapping.


 

Prosjekter

Filmkraft Rogalands mål med disse prosjektene er å bygge opp en strukturert filmkompetanse og genuin interesse på et tidlig stadie hos våre unge filminteresserte og dermed sørge for bred faglig bevissthet og et kontinuerlig påfyll av talenter i regionen.

Prosjektene vi har her på Filmkraft er som følger; Filmtalenter, Filmverksted og Film Rookies. Les mer om de respektive prosjekter her:
Filmtalenter (14-25 år)
Filmkraft bistår med kompetanse og veiledere og gir tilskudd til filmkurs, både teoretiske og praktiske, som arrangeres av og i samarbeid med lokale initiativtakere i vår region igjennom prosjektet Filmtalenter. Initiativtakere kan søke direkte via www.filmsok.no eller ta kontakt med Leder talentutvikling på mail for et evt samarbeid/tilskudd: laerdal@filmkraft.no.
Filmkraft deler også ut flere stipend som 2 stk til Amandus talent på Lillehammer under Amandusfestivalen og Fest Training Ground i Portugal.
Filmverksted - Kortfilmproduksjon under mentorveiledning
Filmverksted (13-25 år) er et prosjekt hvor Filmkraft støtter en eller flere unge filmskapere med produksjon av en kortfilm hvor de får veieldning av mentor i den fagfunskjonen de ønsker. Prosjektet bistår med utstyr, crew og veiledning. Prosessen er i fokus i dette prosjektet, og mentorer på fagfunksjoner leies inn for å guide de unge filmskaperne. Prosjektet avrundes med en visning av ferdig film for at ungdommen skal få oppleve prosessen fra ide til ferdig presentasjon av egen kortfilm.
Filmverksted - Utsyrsutlån
Filmverksted har også nettbasert filmveiledning som tilbyr instruksjonsfilmer og gratis utlån av kamerautstyr til ungdomsfilmprosjekter i vår region via filmport. Link til Filmverkstedet
Filmverksted - Filmport Rogaland
Filmport Rogaland er en nettbasert møteplass og ressursbank for unge filmskapere i regionen. Denne nettportalen er del av et nasjonalt smarbeidsprosjekt hvor hvert filmsenter i Norge har hver sin portal.
www.filmport.no
Film Rookies
Film Rookies (14-25 år+) er et samarbeidsprosjekt mellom Filmkraft, Barne- og ungdomsteatret og et lokal produksjonsselskap. Intensjonen er å inspirere unge manusforfattere til å skrive for film, unge regissører skal få erfare å jobbe med skuespillerinstruksjon og vi ønsker å rekruttere unge skuespillere til film. Vi skal produsere filmer i dette prosjektet og premierevisning av disse filmene blir finalen for alle involverte i dette prosjektet. Prosessen er i fokus og vi skal involvere flere mentorer til de forskjellige fagfunksjonene. Med dette håper vi at vi når ut til mange ungdommer med flere talenter og interesser innenfor skuespill og filmproduksjon.
Del 1 av årets Film Rookies: Manuskonkurransen har frist 15 januar!
Del 2 av årets Film Rookies: Regissører & Skuespillerinstruksjon
Del 3 av årets Film Rookies: Produksjon av 3 filmer
Del 4 av årets Film Rookies: Evaluering og Premiere av ferdige filmer
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Ta kontakt med oss i Filmkraft.