IMG_5784

Talentutvikling

Filmkraft Talent jobber hovedsakelig for filminteresserte og filmskapere i alder 16-30 år.
Vi tilbyr fordypning i filmproduksjon på fritiden og hjelper nyutdannede inn i den lokale filmbransjen.

Vår største bidragsyter er Norsk Filminstitutt, men vi samarbeider også tett med flere kulturaktører som BUT v/Rogaland Teater og flere Videregående skoler,
ungdomsklubber og ungdomskulturhus- som Metropolis og Hemmingstad Kultursenter, i Rogaland.

Vi arbeider målrettet med å identifisere unge filmtalenter og vi skal informere, kurse og veilede et visst antall unge filmskapere hvert år innen målgruppen. Det innebærer å veilede rent praktisk med å orientere seg i bransjen, utfordre de unge filmskaperne i fagfunskjoner og hjelpe dem til å bli sikre på hva de ønsker å uttrykke med sitt virke. Filmkraft Talent skal tilrettelegge for å bygge opp om interesse samt stimulere talentet. Filmkraft sitt mål er å finne talenter og bidra med strukturert filmkompetanse fra bunn av. Om forutsetningene er tilstede så er målsetningen at vi skal hjelpe disse unge filmskaperne til å ta steget inn i en yrkeskarriere innenfor filmområdet og hjelpe dem på veien til å finne sin fortellerstemme. 

Den Kulturelle Skolesekken har et tilbud til barn & unge i 1 - 10 klasse så tilbudene våre har derfor en hensiktsmessig overlapping.


 

Prosjekter

Vi på Filmkraft Talent er av den oppfatning at spisset talentutvikling er viktig og at det er nødvendig å jobbe sammen på tvers av kulturuttrykk for å styrke filmtalentene våre. Vi drifter hvert år 3 talentprogrammer på Filmkraft: FILMTALENTER, FILM ROOKIES og FILMVERKSTED.


FILMTALENTER tilbyr unge filmskapere forskjellige workshops i alt fra historiefortelling til produksjon og redigering. Vi samarbeideider med lokale aktører og arrangerer filmkonkurranser og deler ut stipender til fagfora for unge filmskapere. Vi snakker med de unge om utdanning og er rådgivere for dem som ønsker styrke kompetansen sin samtidig som vi fungerer som bindeledd og veiledere for de unge nyutdannede som vil inn i den etablerte filmbransjen.

I FILM ROOKIES, samarbeider vi med BUT v/Rogaland Teater og her får unge skuespillere prøve seg foran et filmkamera kontra det å stå på en scene og unge filmregissører får brynt seg i skuespillerinstruksjon og det å regissere en historie de ikke har skrevet selv. Flere av regissørene som har deltatt i Film Rookies programmet er nå del av den lokale filmbransjen. Dette programmet består av manuskonkurranse, manusworkshops, workshops i skuespillerinstruksjon og bruk av film utstyr, produksjon av 3 stk kortfilmer basert på en og samme historie og det hele avrundes med en permiere i TALENTTIMEN i juni samme år.

I FILMVERKSTED jobber vi med fagrettet mentorveiledning for unge filmskapere og bruker den etablerte filmbransjen i dette arbeidet. Vi guider de unge som kommer til oss, de som vil, de som har det ekstra som skal til for å fremme talentet sitt, i hvordan de skal bli del av den profesjonelle filmbransjen. På veien kan de låne filmutstyr og få erfare det å være med på en filmproduksjon i ønsket fagfunksjon under veiledning fra mentorer fra start til ferdig kulturprodukt. Vi produserer på snitt 2 kortfilmer hvert år i dette prosjektet.
 
Filmverksted - Utsyrsutlån
Filmverksted tilbyr også gratis utlån av kamerautstyr til ungdomsfilmprosjekter i vår region.
Ta kontakt med oss på facebook eller send en mail til anne@filmkraft.no for spørsmål.
FILMKRAFT TALENT på Facebook
Følg og lik oss på facebook - her legger vi ut aktuelle saker og informerer om det som skjer for unge filmskapere i Rogaland!
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}