shutterstock 119742541

Filmsenter

Filmkraft skal ivareta en regional rolle innen norsk filmpolitikk. Vi har ansvar for å bidra med kompetanseutviklende tiltak for den profesjonelle bransjen, tildele utviklings- og produksjonsstøtte til kort-, dokumentar- og animasjonsfilm samt dataspill for barn og unge. Filmsenteret skal også jobbe med talentutvikling og være et ressurssenter for arbeidet med barn og unge på filmområdet. Senteret forvalter midler påvegne av Kulturdepartementet samt våre eiere.

Tilskuddsbrev NFI 2018
 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}