Om fondet

Siden oppstarten i 2006 har Filmkraft Fond vært med på utvikling og produksjon av en rekke prosjekter med sterk tilknytning til Rogaland. Spillefilmer som Mannen som elsket Yngve, Eventyrland, Få meg på for faen, Jernanger, Kompani Orheim med flere er eksempler på produksjoner som har bidratt til Stavangerbølgen.

Filmkraft Fond toppfinansierer primært dataspill, langfilm- og fjernsynsproduksjoner med både privat og offentlig kapital. Filmkraft Fond investerer i enkeltproduksjoner, og investeringen bør ikke overstige 20% av produksjonens budsjett. Ved lavbudsjettsproduksjoner kan det vurderes å gå inn med en større prosentsats, tilsvarende også på produksjoner som kan ansees å ikke ha et kommersielt potensial.

Forutsetninger for investering
Prosjektet skal holde et høyt kvalitetsnivå.
Prosjektet skal bidra til å styrke den audiovisuelle næringen i regionen.    
Prosjektet skal ha positiv forventet avkastning for investorene.

Langfilm
Filmkraft Fond toppfinansierer langfilmer med hovedvekt på drama. Vi deltar som co-produsent, og mottar med vår investering rettigheter i prosjektet og dets fremtidge inntekter. 

Fjernsynsproduksjoner
Filmkraft Fond toppfinansierer fjernsynsproduksjoner med hovedvekt på drama. Vi deltar som co-produsent, og mottar med vår investering rettigheter i prosjektet og dets fremtidge inntekter. 

Dataspill
Fra 2013 har Filmkraft Fond anledning å investere i dataspill. 

Filmkraft Fond sine investeringer 
Filmkraft Fond har fra 2006 til 2013 investert ca 27 millioner kroner i over 50 prosjekter innen dataspill, langfilm- og fjernsynsproduksjoner.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}