OM

92656453
Mer enn 5 år
Westerdals Bårdar HiVe

Anette Løbach

Skuespiller
Skuespiller med bachelor i filmskuespill. Har også under skolegang jobbet med script og i Elvekompaniet med casting og location.

FILMER I FILMKRAFT

FILMER UTFOR FILMKRAFT