OM

2006 - 2009 Universitetet i Tallinn, Estland Baltic Film and Media School Mastergrad i Film Arts 2004 – 2006 Høgskolen i Lillehammer, Norge Bachelor i Visuell Kultur – Film og fjernsynsstudier Bachelorgrad i Film og TV 2004 (Vår) Universitetet i York, England.Engelsk på mellomfagsnivå (som en del av en Bachelorgrad)Internasjonal klassifikasjon tildelt: BA (Bachelorgrad medspesialisering i Engelsk, tildelt av Universitetet i Stavanger).2003 (Høst) Universitetet i Stavanger, Norge.Introduksjon til språkvitenskap (10stp) og Ex.phil og Ex.fac(Obligatoriske universitetsfag for muliggjøring av bachelorgrad).2002 - 2003 Universitetet i Stavanger, Norge.Engelsk grunnfag (som bestod av bl.a. grammatikk, fonetikk,amerikansk historie, britisk litteratur og samfunssfag).1999 - 2002 Sandnes videregående skole, Sandnes, Norge.

Sui Bala

FILMER I FILMKRAFT

FILMER UTFOR FILMKRAFT