OM

Rogaland
Mindre enn 5 år
Bachelor i Film- og TV-produksjon ved Universitetet i Bergen. Master i manusutvikling ved Universitetet i Bergen.

Erlend Bjelland

Regissør
Såg ein film fra 1977.

FILMER I FILMKRAFT

FILMER UTFOR FILMKRAFT