Boah Sounds AS

Komponist
Boah Sounds er et komplett lydfirma. Vi har laget musikk til Justin Hunts nye film

OM

www.boahsounds.no
Arne Jakob Hidle
Nedre Strandgate 74
Stavanger
93095876
Kortfilm
Dokumentar
Spillefilm
Reklamefilm
Informasjonsfilm
Oppdragsfilm