Tik Vision AS

Dronetjenester. For film flyr vi en DJI Inspire 2 med proffe codecer. Pro Res, RAW, og H:264/265 hvis det er et ønske.

OM

www.tikvision.no
Torstein Lillevik
Erfjordgata 8
4013 Stavanger
916 08 909
Kortfilm
Dokumentar
Spillefilm
Reklamefilm
Informasjonsfilm
Oppdragsfilm